هتل امیران

همکاران و شرکای تجاری

  • مشتری: هتل امیران
  • محل پروژه: نیشابور - روبروی باغ ملی
    مشاهده روی نقشه
  • معمار:
  • تاریخ انجام: 1394
  • خدمت/محصول ارائه شده: مشاوره طراحی-تامین-اجرا